Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, April 29, 2012

A spring ball / En vårbal

photo by Khosrow Razavi
My very first ball, actually, last night, and I also became a member of an order... There was a very formal ceremony where the female newcomers were escorted by their gentlemen, so luckily I was assigned one and a very nice gentleman I already knew at that. This was the first time since I moved here more than 10 years ago that I've only known about three persons at any kind of gathering... but I guess that's how you meet new people?
Min första bal var det faktiskt, i går kväll, och jag blev även medlem i St Petri Orden. Det var en väldigt formell och högtidlig ceremoni där de kvinnor som var nya medlemmar eskorterades av sina kavaljerer, så som tur var hade jag tilldelats en, dessutom en jättetrevlig man som jag känner. Det här var första gången på de över 10 år som jag bott i den här stan som jag bara kände ungefär tre personer på en sammankomst... men jag antar att det är så man träffar nya människor? 


Me with another newcomer, both breathing a sigh of relief after the ceremony...
Jag och en annan nykomling när vi båda andades ut efter ceremonin...


There was dinner and opera performances...
Det var middag och operaframträdanden...

photo by Ingrid

I got to sit next to Khosrow who was my first teacher when I started university at age 17 and is a really nice guy.
Jag fick sitta bredvid Khosrow, min första lärare när jag var 17 och började på högskolan, en jätterar man.


photo by Khosrow


The order insignia I was given
Ordensinsignierna som jag fick


Here's what I looked like at 3 a.m. when I had walked home...
Så här såg jag ut klockan 3 på morgonen när jag promenerat hem...


...a brave walk in these shoes
...en modig promenad i dessa skor


...with nice company
...med trevligt sällskap

photo by Khosrow

I wanna go again!
Jag vill en gång till!
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig