Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Thursday, March 1, 2012

Work / Jobb


This week I'm taking lots and lots of portraits for various businesses. It's a lot of fun to photograph so many different persons and also challenging since I don't have as much time with each person as I'm used to when shooting weddings or with one hour photo shoots for personal use. That's just a quick pic of me above while I was waiting for my next subject in a gorgeous room I borrowed yesterday to photograph four business women who attended a course. We also took a number of photos outdoors to make them come alive more and use different backgrounds.
Den här veckan tar jag mänger av porträttbilder åt olika företag. Det är jättekul att fotografera så många olika personer och även lite utmanande då jag inte har lika mycket tid med varje person som när jag t.ex. fotar bröllop eller tar porträttbilder för personligt bruk i en timme. Här ovanför en snabb bild på mig när jag väntade på nästa person jag skulle fotografera i går i ett jättefint rum som jag lånade för att fotografera fyra företagare som går en kurs. Vi fotade även en hel del utomhus för att göra bilderna mer levande och för att kunna använda olika bakgrunder. 


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig