Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Saturday, March 3, 2012

Today I shot excavators / I dag fotade jag grävmaskiner


They were strangely pretty, gleaming in the sunshine. I got to pick one to shoot in front of the garage and I kind of wanted to take it home with me. I picked this one.
De var märkligt fina där de glänste i solskenet. Jag fick välja vilken jag ville fota framför verkstaden och ville nästan ta med mig den hem. Jag valde den här.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig