Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, January 1, 2012

Happy New Year! / Gott nytt år!


It is ten past midnight in Sweden and 2012 is looking good so far ;) Happy New Year!
Klockan är tio över tolv och 2012 ser bra ut än så länge ;) Gott Nytt År!

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig