Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Thursday, October 27, 2011

Post vernissage


Since the opening I've slept very late in the mornings, had fika, met friends but also started to work on a lot of new things. Painting and planning. 
Sedan vernissaget har jag fikat och träffat folk, sovit till sent, men också börjat jobba med massa nya saker. Målar och planerar.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig