Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Thursday, October 27, 2011

Post vernissage


Since the opening I've slept very late in the mornings, had fika, met friends but also started to work on a lot of new things. Painting and planning. 
Sedan vernissaget har jag fikat och träffat folk, sovit till sent, men också börjat jobba med massa nya saker. Målar och planerar.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig