Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, October 28, 2011

It was a dark and stormy day / Det var en mörk och stormig dag


and at afiori, I was busy making sure everything was in order with my bookkeeping, sorting through summer memories...
och på afiori sysslade jag med att se till att allt är i sin ordning med bokföringen, sorterade genom sommarminnen...


...when suddenly a notice arrived: a package was waiting for me! I fought my way through the rain and picked up a shiny pink and silver package...
...när det plötsligt damp ned en avi: jag hade ett paket som väntade! Kämpade mig fram genom regnet och hämtade ett blankt, rosa och silverfärgat paket...


...with lovely, candy floss scented contents titled Snow Fairy! I love shopping at Lush but hadn't tried this one before. Actually meant to buy it when I was in Stockholm but forgot.
...med härligt, godisdoftande innehåll som bar titeln Snow Fairy! Jag gillar verkligen att handla på Lush men den här har jag inte provat. Hade faktiskt tänkt köpa den när jag var i Stockholm men glömde.The sender? My little sister, who is moving today. Yay, happy moving day and thank you! 
Avsändaren? Min lillasyster som flyttar i dag. Jippi! Glad flyttdag och tack! 


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig