Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, October 18, 2011

Kitty kisses and fika / Kattkramar och fika

Trying to focus before my exhibition opening on Saturday... Had fika with a loved one tonight and then a second fika with my neighbour and Apa the cat. 
Försöker samla mig inför min utställning som börjar på lördag i Timrå, galleriet i biblioteket, hos Timrå konstförening. Fikade med en kär vän i kväll och därefter med min granne och katten Apa. 


Perhaps Apa can help with my exhibition? What do you think? Maybe he could... I don't know, lick stuff? Help with the framing?
Kanske Apa kan hjälpa till med min utställning? Vad tror ni? Kanske han kan... inte vet jag, slicka saker? Hjälpa till att rama in? 


In spite of the cat hair (somewhat allergic) I'm breathing a bit easier tonight.
Trots katthåret (något allergisk) andas jag lite lättare i kväll. 

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig