Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Wednesday, September 28, 2011

Lovely gifts / Jättefina presenter


Today I received a huuuge package. What was this? I hadn't ordered anything. It was an original painting, sent to me by the artist, Amanda De Vuono! Really brightened up my day; I'm still fighting off my silly cough.
I dag fick jag ett stooort paket. Vad var detta? Jag hade inte beställt något. Det var en originalmålning, skickad till mig av konstnären själv, Amanda De Vuono! Håller fortfarande på och bråkar med min hosta så det här piggade verkligen upp.


I actually have this painting before, in the shape of a print, on my "wall of friends" in my bedroom... Art I love by people I love (and some of my own stuff). It's titled "Village of Nuit".
Jag har faktiskt den här bilden tidigare, i form av ett tryck, på min "vägg med vänner" i sovrummet... Konst jag tycker om av människor jag tycker om (och en del egna grejer). Den heter "Village of Nuit".

click to enlarge / klicka för att förstora

I have a big, empty wall where I think I'll hang the original
Jag har en stor, tom vägg där jag tror jag ska hänga originalet


And then I heard someone push something through my mail slot. It was Apa the cat who gave me freshly baked goods! Or, possibly, my neighbour who delivered them, but I'd like to think it was Apa! They were delicious...
Sedan hörde jag någon trycka in något genom mitt brevinkast. Det var katten Apa som postade nybakade bullar till mig! Eller möjligtvis min granne som levererade dem, även om jag gärna vill tro att Apa gjorde det. De var jättegoda...


Apa


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig