Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Monday, August 8, 2011

Underwater / Undervatten
Underwater photos I took in Italy / Undervattensbilder som jag tog i Italien

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig