Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, August 7, 2011

New notebooks / Nya anteckningsböcker


I've finally made some new notebooks with my collages and photos on the covers! They are softcover but sturdy with silky matte covers, small or mini size, each page hand cut. Unlined pages. Scroll down to see all the books I've made so far... I'm not putting anything new in my Etsy shop right now due to their changes which make all of our items less visible... Bringing some of these to a craft fair. Please e-mail me at info@afiori.com if you are interested in one and I'll send you a Paypal invoice :)
Har äntligen gjort nya anteckningsböcker med mina bilder på omslagen! Dessa har mjuk men tålig pärm, silkigt matt omslag och är små eller pyttesmå :) Varje blad är handskuret och olinjerat. Scrolla ned för att se alla böcker jag gjort hittills. Kommer inte att lägga till något mer i min Etsybutik för tillfället p.g.a. förändringarna som gjorts där så att man blivit mycket mer osynlig så maila mig på info@afiori.com om du vill beställa en :) Annars tar jag med mig dem till en hantverksmarknad senare. 


mini books / plånboksböcker

small books / A6, 4x6", 10.5x14.5 cm

small books / A6, 4x6", 10.5x14.5 cm

Small ones are 4x6" / 10.5x14.5 cm, 48 pages, $9 + postage $4. Mini ones are pocketbook books, credit card sized mini books to put in your wallet for when you need to write a note! $6 including postage. More than one book - postage according to weight.
De stora är ungefär A6-storlek, 10,5x14,5 cm, 48 sidor, 55 kr inkl porto, 45 kr om du bor i Härnta. De små böckerna är plånboksböcker, dvs kreditkortsstora böcker att stoppa i plånboken för när man behöver en lapp! 30 kr inkl porto, 20 om du bor i Härnta. Fler böcker - porto efter vikt.

small books / A6, 4x6", 10.5x14.5 cm


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig