Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Thursday, July 7, 2011

Morning bunny / Morgonhare

Haren by afiori [blog.afiori.com]
In Nyköping outside the place I stayed last night. I'm at the airport, waiting for my flight to Italy.
I Nyköping utanför stället där jag sov i natt. Jag är på flygplatsen, väntar på planet till Italien.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig