Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Sunday, July 10, 2011

Hello from Rome! Gelato, Caravaggio, cappuccino, caldo...

I arrived in Rome this afternoon and it was so very hot. Better get some gelato near the Spanish steps...
Jag kom till Rom i eftermiddags och det var så väldigt hett. Bäst att käka lite gelato nära Spanska trappan...And hide inside a church for a while. / Och gömma sig i en kyrka ett tag.


Caravaggio, I love you so.

Can you see me in the pic above? That's me and my espresso. Have slept far too little for a week now so I basically needed the extra caffeine just to have the energy to go back to my hotel tonight, hah. Wait... I need a cappuccino too...
Ser ni mig i bilden ovan? Där är jag och min espresso. Har sovit alldeles för lite i en vecka nu och behövde extra koffein bara för att orka ta mig fram till hotellsängen, haha. Vänta... Jag behöver en cappuccino också...I am not going to complain about the heat. I want summer. I like heat even though I'm melting today. But - in case you haven't noticed - I have super long hair so I have to try to figure out what to do with it. A heavy ponytail or other do. In Rimini, everyone was wearing flower hair clips so I bought one. Will try to do something like this in the morning.
Jag tänker inte klaga på hettan. Jag vill ha sommar. Jag gillar värme även om jag smälter i dag. Men - om ni inte märkt det förut så har jag jättelångt hår och måste försöka hitta på vad jag ska göra av det. En tung hästsvans eller uppsättning. I Rimini hade alla hårblommor så jag köpte en. Ska försöka göra något sådant här i morgon bitti.


Share:

4 comments

The Gossamer Tearoom said...

Oooh yummy gelato on a hot day! Wonderful! I know you really must be soaking up the warmth after the cold winter!

Thank you again for letting everyone tag along with you on your lovely, lovely trip!!! Keep having fun filling up your well of inspiration!!

Biggest hugs to you!

Betty

www.evaswedenmark.blogspot.se said...

Var i Rom ffg i våras - vilken underbar stad! Sätt upp håret och njut!

Sara said...

You have beautiful hair! I hope you're enjoying your vacation love x

Cecilia N said...

Jag gör en knut och stoppar en pinne igenom.

Ta håret och bestäm var på huvudet knuten ska sitta. Samla ihop håret på den punkten (som om du skulle ha en hästsvans därifrån) och börja vrida/sno det. Så småninigom får du så mycket snodd i "snöret" att det börjar vilja lägga sig i en ringlig hög.
Rätta till "högen" så att den blir som du vill ha den och stoppa en pinne igenom, gärna med en liten u-böj i pinnen så den blir lite spänd så den gärna sitter kvar.

(Antagligen vet du, men kanske det finns andra som läser som inte vet.)

© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig