Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, July 10, 2011

Hello from Rome! Gelato, Caravaggio, cappuccino, caldo...

I arrived in Rome this afternoon and it was so very hot. Better get some gelato near the Spanish steps...
Jag kom till Rom i eftermiddags och det var så väldigt hett. Bäst att käka lite gelato nära Spanska trappan...And hide inside a church for a while. / Och gömma sig i en kyrka ett tag.


Caravaggio, I love you so.

Can you see me in the pic above? That's me and my espresso. Have slept far too little for a week now so I basically needed the extra caffeine just to have the energy to go back to my hotel tonight, hah. Wait... I need a cappuccino too...
Ser ni mig i bilden ovan? Där är jag och min espresso. Har sovit alldeles för lite i en vecka nu och behövde extra koffein bara för att orka ta mig fram till hotellsängen, haha. Vänta... Jag behöver en cappuccino också...I am not going to complain about the heat. I want summer. I like heat even though I'm melting today. But - in case you haven't noticed - I have super long hair so I have to try to figure out what to do with it. A heavy ponytail or other do. In Rimini, everyone was wearing flower hair clips so I bought one. Will try to do something like this in the morning.
Jag tänker inte klaga på hettan. Jag vill ha sommar. Jag gillar värme även om jag smälter i dag. Men - om ni inte märkt det förut så har jag jättelångt hår och måste försöka hitta på vad jag ska göra av det. En tung hästsvans eller uppsättning. I Rimini hade alla hårblommor så jag köpte en. Ska försöka göra något sådant här i morgon bitti.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig