Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Thursday, June 16, 2011

Let's watch a movie! / Nu tittar vi på film!

First up, here's a short movie I saw someone link to this morning. Först kommer här en kort film som jag såg någon länka till i morse.Second, a music video by Lykke Li. I don't like her music - too repetitive, she constantly sings off key and sounds as if she has a cold (so sue me for being the only blogger who doesn't like her) - and I absolutely don't think that sadness is a blessing. But for some reason I like this video. The way she goes a little bit crazy and dances on her own. Short movie number two:
Därefter en musikvideo med Lykke Li. Jag gillar inte hennes musik - för tjatig, hon sjunger konstant falskt och låter förkyld (varsågod och stäm mig för att jag är den enda bloggare som inte gillar henne) - och jag tycker absolut inte att ledsenhet är någon välsignelse. Men av någon anledning gillar jag den här videon. Att hon blir lite galen och dansar för sig själv. Kortfilm nummer två:

 


 
P.S. I said "Let's watch a movie!", not "Let's watch a really great movie!"
Jag skrev "Nu tittar vi på film!", inte "Nu tittar vi på en jättebra film!"
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig