Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, May 9, 2011

Upcoming exhibition / Kommande utställning på Lögdö bruk

Today I went to check out the space at Lögdö bruk where I'll be exhibiting from July 2nd. The location is lovely! I will exhibit along with a painter in what used to be an old barn (!) and my first question was - where are the walls? There were so many windows... However, there will be temporary walls on the sides of the thing I referred to as a catwalk but Jessica who manages the exhibition told me it was actually a cow walk. You know, since this used to be a barn. She also said the space wasn't very big, just 9 metres (10 yards)! Um, that's actually a really big wall. So... It will look quite different from the picture below and the chairs and tables will be moved.


I dag åkte jag till Lögdö bruk för att kolla in lokalen där jag kommer att ställa ut från den 2 juli. Det var en jättevacker plats! Jag kommer att ställa ut tillsammans med en som målar i en byggnad som tidigare var ladugård (!) och min första fråga var - var är väggarna då? Fanns massor av fönster... Men - det kommer att finnas tillfälliga väggar mellan pelarna som omger catwalken. Jessica som ordnar med utställningarna sa att det inte precis var en catwalk utan det var där korna gick. Eftersom det var en ladugård förut. Hon sa också att det är ju inte så stora väggar, bara 9 meter..! Det tycker jag är en riktigt stor vägg. Det kommer alltså att se rätt annorlunda ut i juli och stolarna och borden kommer att ha flyttats.


I also had an ice cream that was bigger than my body. First outdoors ice cream this year!
Åt också en glass som var större än min kroppshydda. Första glassen utomhus i år!

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig