Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, May 10, 2011

oh this cannot be good! / Det här kan inte vara bra!

When you go to the hairdresser and she gets help and then there's a third one and they look at you like this! And your hair reaches your lap and they have to pump up the chair and there's an air of desperation. Oh no, will I be bald? Will I be scolded?
När man går till frisören och hon hämtar hjälp och så kommer en tredje och så står de och tittar på en så här! Och ens hår räcker ned i knäet och de måste pumpa upp stolen en massa och en viss grad av desperation ligger i luften. Ack nej, kommer jag att bli flintis? Utskälld?


But then one of the cute girls starts cutting your hair really carefully and quietly and it ends up looking longer than before even though almost two inches were taken off! I cannot understand it but I do like it because for now, I really like this length and just wanted my split ends to go away. Oh and it cost about $17 since a student (the blonde girl) cut me!
Men då börjar en av de söta tjejerna att klippa håret jätteförsiktigt och tyst och det slutar med att håret ser längre ut än innan trots att nästan fem centimeter försvann? Fattar det inte men jag gillar det för just nu vill jag behålla längden men få bort massa trasiga toppar. Jo och det kostade bara 100 kr eftersom det var elevklipp av tjejen med ljusast hår!

before                     after

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig