Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, May 4, 2011

Some photos that didn't make it into the newspaper / Några bilder som inte kom med i tidningen

From the parade and demonstration on May 1st / Från paraden och demonstrationen på första maj


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig