Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Saturday, May 21, 2011

A six hour concert and getting paparazzied / En sextimmarskonsert och att bli paparazzifotad


Last night I went to the traditional six hour long concert (actually more like six hours and 45 minutes) by the super talented, hard working students of Kapellsberg Music School who performed instumental classical music, opera, electronica and lots of different styles during the evening. This time, I wrote an article for the newspaper but while I was taking photos, someone was taking photos of me! Sneaky! Here's my article and a few of my photos...


I går kväll gick jag på den traditionella sextimmarskonserten Allsköns musik med Kapellsbergs musiklinje från Härnösands folkhögskola. Faktiskt var den snarare sex timmar och 45 minuter. De begåvade eleverna uppträdde med klassisk instrumentalmusik, opera, elektroakustisk musik m.m. Denna gång skrev jag en artikel till Tidningen Ångermanland; vänsterklicka på bilden för att läsa. Det jag inte visste var att medan jag fotograferade var det någon som fotograferade mig! Först artikeln och några fler av mina bilder...


Big, scary dragon from The Magic Flute / Stor, läskig drake ur Trollflöjten

Left-click to enlarge / Vänsterklicka för att förstora och läsa

While I was doing that... Jan Wolf-Watz, poet and former head of the culture and arts department and the library in Härnösand took these! I had no idea. He just e-mailed them to me. Looks like I'm in another place entirely than the people in my pics!
Medan jag gjorde det där var det någon som tog dessa bilder av mig! Jan Wolf-Watz, poet och tidigare kultur- och bibliotekschef. Hade ingen aning om det. Han mailade nyss bilderna till mig. Det ser ut som jag är i en helt annan värld än människorna på mina bilder!

Maria-Thérèse Andersson

Maria-Thérèse Andersson

Fun! Now I'm off to photograph a wedding all day. See ya!
Kul! Nu ska jag iväg och fotografera bröllop hela dagen. Vi ses!

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig