Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, May 31, 2011

Front page! / Förstasida!

Last night I went to the circus for... almost the first time (I think I went once when I was little) and wrote about it for the newspaper and I'm still all: gaaaah! because the clows pretended to drop 1) eggs and 2) a bucket of water on me and I screeeeeamed! Or, to be more precise, I quickly threw my arms over my camera, bent down to protect it and then I screeeeeamed!
I går kväll var jag på cirkus för... nästan första gången i mitt liv (tror att jag gått en gång när jag var liten?) och skrev om det till tidningen och jag är fortfarande så här: gaaaaaaaah! för clownerna låtsades tappa 1) en kartong ägg och 2) en hink vatten på mig och jag skreeeeek! Rättare sagt: jag slängde armarna över kameran, böjde mig fram för att skydda den och sedan skreeeek jag!

Left-click to enlarge, from today's Tidningen Ångermanland / Vänsterklicka på bilden för att läsa eller köp Tidningen Ångermanland i dag
I took a lot of circus photos which I think turned out well (fun subject to shoot!) so when I'm over this slightly traumatic thing with clowns dropping things on my head I will post some pics.
Jag tog en hel del cirkusbilder som jag tror blev bra (rolig grej att fotografera!) så när jag kommit över det här med att clowner tappat grejer på mig kommer jag att lägga ut några bilder.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig