Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, April 9, 2011

What's in my camera bag / Vad jag har i väskan (med kamerautrustning)


I thought I'd show you my photo equipment bag! Just got back from shooting a wedding and I have to say most of these things are really useful at any photo shoot. This is my camera bag; it's tiny but I'm good at packing! Seriously, though, I need a bigger one because I keep lenses stacked on top of each other.
Tänkte visa vad jag har i kameraväskan! Har precis fotograferat ett bröllop och jag måste säga att det mesta av det här är användbart vid vilken fotografering som helst. Det här är min kameraväska; den är pytteliten men jag är bra på att packa! Allvarligt talat måste jag skaffa en större snart för i den här måste jag ha objektiven stående ovanpå varandra.
The stuff I carry:
* Camera, about 3 lenses
* Cloth for wiping lenses
* Extra memory card and battery
* Extra camera (today I kept it in my car due to smallness of camera bag)
* Hair ties for photographers with very long hair photographing in very windy places
* Rubber bands and safety pins in case things need to be fixed
* Pen and paper (this is one of the few occasions I don't carry one of my notebooks, to save space)
* Business cards (you might run into someone who asks about your website or wants to hire you)
* Telephones (though I'm kind of busy, k-kind of busy)
* Handkerchief, painkiller (in case I or someone else suddenly has a headache or whatever) and wet wipes - very useful against stains and icky things and when the bride and groom's baby drops his pacifier on the ground and you can say "Here's an antibacterial wet wipe" and they can look all confused and say "Thanks, but we're... alright?"
* Tiny rock from Italy (optional)


Sakerna jag bär på:
* Kamera och cirka 3 objektiv
* Torkduk till objektiven
* Extra minneskort och batteri
* Extra kamera (den fick stanna i bilen i dag p.g.a. bristen på utrymme i väskan)
* Hårsnoddar för fotografer med mycket långt hår som fotograferar i mycket blåsiga städer
* Gummiband och säkerhetsnålar för om man måste laga något
* Penna och papper (det är ett av de få tillfällen då jag inte har med mig någon anteckningsbok som jag gjort, för att spara utrymme)
* Visitkort (för om någon frågar om min hemsida eller vill anlita mig)
* Telefoner (fast jag inte svarar medan jag fotograferar, så klart)
* Näsduk, huvudvärkstablett (för om jag eller någon annan plötsligt får ont i huvudet el.dyl.) och våtservetter - väldigt användbart mot fläckar, gegg och om till exempel brudparets lille son tappar nappen på marken för då kan man säga "Här, vill ni ha en antibakteriell våtservett?" och de kan något förvirrat svara "Öh... Nej tack, det går bra?"
* Liten sten från Italien (valfritt).

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig