Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Thursday, April 7, 2011

Proof of spring / Vårbevis

After finding the first tussilago yesterday, I went on a hunt for more signs of spring. What I found was actual proof of spring! Even though there is still so much old and dirty snow left - look what I found:
Efter att ha hittat den första tussilagon igår gick jag på jakt efter fler vårtecken. Vad jag hittade var ännu bättre - vårbevis! Trots att det ligger kvar så mycket gammal ful och smutsig snö - se:

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig