Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, April 17, 2011

Part 1, In which she wakes up in a castle without knowing why / Del 1, I vilken hon vaknar i ett slott utan att veta varför

[photo story]

Maria-Thérèse Andersson afiori
Maria-Thérèse Andersson


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig