Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, April 17, 2011

A mystery / Ett mysterium


I've spent the evening locked inside an old, castle-like building, finding curious items everywhere and watching my image transform in old, broken mirrors. And I have the pictures to prove it. Lots and lots of new photos... and a mysterious story which isn't finished yet. For now, these are the keys I used to get out.
Jag har tillbringat kvällen inlåst i en gammal slottsliknande byggnad där jag hittat mängder av märkliga ting och sett mitt ansikte förändras i gamla trasiga speglar. Jag har bildbevis också. Massor av nya fotografier... och en mystisk berättelse som inte är klar. Tills vidare, här är nycklarna jag använde för att ta mig ut.

P.S. Oops, this was my 900th post! P.S. Det här var mitt niohundrade inlägg!

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig