Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, April 27, 2011

Observing seagulls / Att observera måsar

I sat around observing seagulls in the sunshine. Then I realised - they were flying around, observing me.
Jag satt och spanade på måsar i solskenet. Sedan insåg jag - de flög runt och spanade på mig.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig