Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, February 4, 2011

Double exposures from an entire re-used roll / Dubbelexponeringar från en helt återanvänd filmrulle

catkin curtain! / videkissar i gardinen!

These are some of the double exposures I made a couple of days ago. I used a modern analog SLR which rewinds the film automatically but I wrote a tutorial here on how to pull out film from an exposed roll and use it over again. The photos aligned really well, better than I had hoped!
Här är några av dubbelexponeringarna som jag tog för ett par dagar sedan. Jag använde en modern analog systemkamera som spolar tillbaka filmen automatiskt; det var därför jag skrev denna handledning över hur man drar ut film ur en tillbakaspolad rulle och sätter tillbaka den i kameran. Fotografierna hamnade nästan exakt ovanpå varandra, bättre än jag trott!Maria-Thérèse Andersson

Härnösands domkyrka foto Maria-Thérèse Andersson


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig