Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, January 7, 2011

Working in the LAB Gallery / Jobbar i LAB gallery

It's time for my collaboration with artist Nathalie Fougeras in the LAB Gallery... We started today and the vernissage will be January 21st.
Nu är det dags för mitt samarbete med konstnären Nathalie Fougeras i LAB Gallery... Vi började idag och det blir vernissage den 21 januari.


We spent the day filming and photographing and planning...
Vi tillbringade dagen med att filma och fotografera och planera...


More info, links and location to come. Mer info, länkar och karta kommer.

 
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig