Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Thursday, January 6, 2011

Signs of a birthday party / Tecken på ett födelsedagskalas

(I apologize ahead of time for the bathtub photo Ursäkta på förhand för badkarsbilden)

1. Flowers! Blommor!


2. Happy face, birthday card, tower of cookies and cake about to be served. Leende, födelsedagskort och kaktorn och tårta på gång.

photos by Majn

3. Flowers again because they are really beautiful Blommor en gång till för de är väldigt vackra
And cake and lovely guests and presents too, now all that is left is a lone horse with a broken ear, standing on top of a maze-like drawing because my littlest friend forgot it
och tårta och fina gäster och presenter, nu är allt som finns kvar en ensam häst med ett avbrutet öra och den står på en labyrintisk teckning för min minsta lilla polare glömde den


Oh and a magnifying glass in the bath on top of the one and only stain (broken enamel).
Jo och så ett förstoringsglas i badkaret rakt ovanpå den enda fläcken (trasig emalj).


I highly suspect my second smallest pal. Misstänker starkt min näst minsta polare.

Also found these. Hittade även dessa.


And these Och de härSo - thanks for all the extra presents ;-) I had a really nice time and I shall now eat cake leftovers. Så... Tack för alla extrapresenter! ;-) Jag hade jättetrevligt och ska nu äta överbliven tårta :)
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig