Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, December 11, 2010

Something strange and magical / Något underligt och magiskt

On my way home from a café I saw something really amazing today. Mobile pics to prove. Come here, walk with me and I'll show you magic amidst all the snow...
På väg hem från ett kafé såg jag något vidunderligt underligt idag. Mobilbilder här som bevis. Kom och gå med mig så får du se något magiskt mitt i snön...


We're almost there... Now, remember it's very cold and we've had massive amounts of snow for a couple of months. Here we are. Do you see it?
Nästan framme... Kom nu ihåg att det är riktigt kallt och vi har haft massor av snö i ett par månader. Nu är vi där. Ser du det?


A tree with green leaves!
Ett träd med gröna löv!


A hopeful sight indeed... A tree frozen in time? But it wasn't frozen. No frost on the branches. Green leaves. Little tree, I could stare at you much longer but suddenly it's dark and I have to go home and pack my bag because I'm going on a different kind of adventure.
En hoppfull syn. Ett träd som ett fruset ögonblick i tiden? Men det var inte fruset. Ingen frost på grenarna, gröna löv. Lilla träd, jag skulle kunna glo längre på dig men plötsligt är det mörkt och jag måste hem och packa väskan för jag ska på lite andra äventyr.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig