Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, December 10, 2010

Living spaces and glowing stars / Om att bo och lysande stjärnor


Yesterday I went to look at an apartment which was exactly what I wanted and what I need - an extra room for work. Spacious, well planned, with a walk in closet (!) and sea view - at least a little bit. And I really, really wanted it but bidding went through the roof.
Igår var jag och tittade på en lägenhet som var precis vad jag vill ha och vad jag behöver, med ett extra rum att arbeta i. Rymlig, välplanerad och med en klädkammare - allvarligt talat, en garderob man gick in i! Och havsutsikt, åtminstone litegrann. Och jag ville verkligen, verkligen ha den men budgivningen blev skyhög.


Today I'm lighting candles and hanging up glowing stars, trying to like my apartment more. It is nice and in any larger town or city it would be pure luxury to be able to live like this, but my perspective is from the countryside where everyone has their own house and a lot of space - and even though my place is pretty big I really need more workspace. I need to change locations and start fresh and hear different sounds at different times.
I dag tänder jag ljus och hänger upp lysande stjärnor, försöker gilla min lägenhet mer. Den är fin och i vilken större stad som helst skulle det vara verklig lyx att kunna bo så här, men mitt perspektiv kommer från landsbygden där alla har varsitt hus och massor av utrymme - och trots att min lägenhet är ganska stor behöver jag verkligen mer plats att jobba på. Jag vill byta läge och börja om och höra andra ljud på andra tider.


I had my apartment valued today and it was good news; prices have risen a lot lately. If only those two bidders would have taken things slowly last night and had a lot less money..! There were only three of us who looked at the apartment. Come on, two more similar apartments have to become available.
Jag fick min lägenhet värderad idag och det var åtminstone goda nyheter; priserna har stigit mycket den senaste tiden. Om ändå de där två budgivarna kunde ha saktat ned lite igår kväll och haft lite mindre pengar..! Vi var bara tre som tittade på lägenheten. Kom igen, två lägenheter till i samma stil måste kunna bli lediga.


I'm not the most christmas-y person but I think I nailed it with this little still life with a butterfly, a lantern and a fan from Spain? Si?
Jag är inte världens mest juliga person men tycker att jag fick till det med detta lilla stilleben bestående av en fjäril, en lykta och en solfjäder från Spanien? Si?

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig