Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Monday, November 1, 2010

No, I have NOT been a member of a religious cult / Nej, jag har INTE varit med i någon religiös sekt

Pffft! Come on, doesn't anybody know me? While part of me likes the privacy, still - the religious cult thing? Oh and I'm not afraid of mean people. I find them hilarious.
P.S. I'll give you the answers later, today or tomorrow :)
Pffft! Hallå, är det ingen som känner mig? På sätt och vis är det skönt för jag är väldigt privat av mig, men ändå, en religiös sekt?
Och jag är inte rädd för elaka människor. Jag tycker de är jätteroliga.
P.S. Jag kommer att skriva de rätta svaren senare, idag eller i morgon :)
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig