Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, November 16, 2010

In these shoes

I'm working at full speed to prepare my upcoming exhibition (you didn't think I would go a day this week without mentioning it, did you? :) but I have some shoes to share with you. 
Jag jobbar för fullt med att förbereda min utställning som har vernissage nu på lördag (ni trodde väl inte att det skulle gå en dag denna vecka utan att jag nämnde den? :) men jag har lite skor att dela med mig av.


Yesterday when my first photos were being framed I found The Perfect Shoes which I will definitely wear at the opening this Saturday. I normally never wear high heels because they're uncomfortable and I have a stupid old injury in my ankle (no balance at all) but these shoes actually work! They are also leather free.
Igår, medan mina första bilder blev inramade, hittade jag De Perfekta Skorna som jag absolut kommer att ha på mig på lördag. Använder aldrig högklackade skor i vanliga fall eftersom de är obekväma och jag har en dum gammal skada i ena foten (ingen balans alls) men just de här går bra! De är dessutom läderfria.


Let's listen to a song about shoes to celebrate. Nu lyssnar vi på en sång om skor för att fira.


I shall now return to the mess that is my work table. Making notebooks and mystery books which will be sold in the shop beside the gallery where my exhibition will be. I can't believe the opening is just three days away. Please send some extra good energy my way and maybe some fairies as well. Fairies would be good.
Jag ska nu återgå till röran som utgör mitt arbetsbord. Håller på att göra anteckningsböcker och mysterieböcker som kommer att säljas i butiken bredvid galleriet där min utställning kommer att hänga. Bara tre dagar till vernissage nu! Skicka gärna lite extra god energi åt mitt håll och kanske lite féer också. Féer vore bra.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig