Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, November 30, 2010

Car report / Bilrapport

My mechanic just called and said there was nothing wrong with my car. Huh. There was just a flickering warning lamp and a loud noise? Well, not anymore. I can only assume my car fixed itself, thereby saving me a lot of money but not anxiety. I shall now go get my car and look suspiciously at it.
Bilmekanikern ringde nyss och sa att det inte var något fel på min bil. Jaså. Bara en blinkande varningslampa och ett högt tjut? Jo, men inte nu längre. Jag kan bara anta att bilen lagat sig själv och därigenom sparat mig massor av pengar men inte oro. Skall hämta min bil strax och glo misstänksamt på den.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig