Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Monday, November 29, 2010

Because sometimes your car breaks down in the middle of the forest / För att ibland går ens bil sönder mitt i skogen

When it's -4F / -20C and you're on your way to the opera...
När det är -20 grader och man är på väg till opera...


And you're standing by the side of the road, looking under the hood, checking fluids, and nobody stops...
Och man står vid sidan av vägen, tittar under huven, kollar vätskorna och ingen stannar...


Luckily, your phone is working, brake fluid seems okay and you can turn back and make it to a gas station where a kind stranger helps you out and insists you can drive home (another 70 minutes) even though something is wrong with the brakes.
Som tur är fungerar telefonen, bromsvätskan ser ok ut och man kan vända, köra tillbaka och komma fram till en bensinmack där en vänlig främling hjälper till och insisterar på att man kan köra ända hem (70 minuter till) trots att det är något fel med bromsarna.


And you make it to the opera performance, even though you look like you've been digging around under the hood of your car in the blistering cold. The car is being checked out. Good thing is that I was reasonably well-prepared: I had a mobile phone, extra clothes, something to eat (but nothing to drink) and a torch. It was kind of scary though and I'll never ever drive the lonely road again during winter, I think...
Och man hinner precis till operaföreställningen fast man ser ut som att man grävt runt under huven i kraftig kyla. Bilen är på verkstad. Bra sak är att jag var relativt välförberedd: Jag hade mobiltelefon, extra kläder, något att äta (men inget att dricka) och en ficklampa. Det var ändå rätt läskigt och jag kommer nog aldrig att köra den ganska öde vägen igen när det är vinter, tror jag...
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig