Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, October 4, 2010

An exhibition by Torgny Åström / Utställning av Torgny Åström


Torgny Åström is, among other things, an artist, art journalist, founder of the photo museum in Sundsvall and he used to be my visual literacy teacher. This weekend he opened his first art show, in Härnösand.
Torgny Åström är, bland mycket annat, konstnär, konstskribent, en av grundarna av Bildens hus - fotomuséet i Sundsvall - och han var min lärare i bildkunskap. Denna helg hade han vernissage i Härnösand för sin första egna utställning.


There were many interesting black and white pieces and also a video. I particularly liked the very dark water image below. Actually I liked everything and I think Torgny Åström should 1) start a website and 2) exhibit more often now that he's finally started.
Det fanns många fina och intressanta svartvita verk på papper och även en video. Jag tyckte särskilt mycket om den väldigt mörka vattenbilden här nedan. Rättare sagt tyckte jag om allting och anser att Torgny Åström borde 1) starta en hemsida och 2) ställa ut oftare nu när han väl börjat. Utställningen finns i Missionskyrkan. Öppet 11-13 denna vecka samt i anslutning till deras andra evenemang på kvällstid.


Oh, and would you believe this guy is 70? Here is an article about him if you're proficient enough in Swedish by now :)
Jo, och man kan inte direkt tro att denne man är 70, eller hur? Här finns en artikel att läsa om honom.


P.S. People in Härnösand should check http://www.harnosandskonstforening.se/ to see what's going on in town.
P.S. Folk i Härnösand ska förresten gå till www.harnosandskonstforening.se för att se vad som händer i stan.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig