Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, September 3, 2010

afiori goes political / afiori kastar sig in i politiken

Have you ever noticed how similar things seem to attract one another? Today I received this drawing of a traffic light with the colours of the political parties (election soon) from artist Staffan Forssberg, the exact moment after I had accepted to host a short debate between two political parties tomorrow here in Härnösand, as a neutral, creative, um, party. It's a sign! A... political traffic sign! 12.45 tomorrow on the environmentalists party's boat at the town square.
Har ni någonsin lagt märke till hur liknande saker verkar dras till varandra? Idag fick jag denna teckning föreställande de politiska färgerna som ett trafikljus av konstnären Staffan Forssberg, sekunden efter att jag tackat ja till att leda en diskussion mellan två politiska partier här i Härnösand i morgon i egenskap av politiskt obunden kulturperson. Det måste vara en signal från universum. En politisk trafiksignal från universum. 12.45 i morgon på Miljöpartiets valbåt vid torget, en kort fajt mellan Miljöpartiet och Centerpartiet med mig där i mitten tagandes mitt eget parti eller ingens.


After the political party there will be the afiori blog party, so drop by Saturday!
Efter den politiska festen blir det bloggkalas på afiori, så titta in i morgon lördag!

------
P.S. Just got word that I will be using some sort of gong. I'm very intrigued. Be there.
Får precis veta att jag kommer att använda någon sorts gonggong. Mycket spännande. Kom dit.

*** update ***

It was great fun and went really well! This is me along with Erik Hultin (c) and Tomas Q Nilsson (mp). / Det var jättekul och gick riktigt bra! Här är jag tillsammans med Erik Hultin (c) och Tomas Q Nilsson (mp).

photos by Karin Nordström
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig