Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Wednesday, August 18, 2010

New one and something weird / En ny och någonting konstigt


August flowers, straight from my aunt's garden and new in my shop. Buy them before autumn comes. Augustiblommor, direkt från min mosters trädgård in i butiken. Köp dem innan det blir höst.

Weird thing:
Today I suddenly discovered I had cleaned my home without even noticing it. I'd be concerned if the results weren't this positive.
Konstig sak:
Idag märkte jag plötsligt att jag hade städat där jag bor utan att jag ens märkt det. Jag skulle bli orolig om inte resultatet vore så bra.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig