Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, July 23, 2010

Summer activities / Sommaraktiviteter

1. Mosquito bite scratching (photo by Louise)
1. Myggbettskliande (foto av Louise)

2. Grass watching
2. Grässkådning


3. Wild strawberry picking
3. Smultronplockning


4. Listening to butterflies singing
4. Lyssna på fjärilar som sjunger


5. Outdoor working
5. Utomhusjobb

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig