Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, July 11, 2010

Look what my mum brought me back from Estonia! / Titta vad min mamma hade för present till mig från Estland!


A pair of legs! No, kidding, these:
Ett par ben! Nej, jag skojar, de här:


Made by a little old lady and they are the perfect size (I have small feet). Just when I had almost decided to emigrate over winter.
Gjorda av en gammal liten tant och de är i helt rätt storlek (jag har små fötter). Precis när jag nästan bestämt att jag ska emigrera över vintern.


Also, tiara girl chocolate! Och så tiarachoklad!

Speaking of legs, did you walk with me through the abandoned amusement park yet?
På tal om ben; har du gått med mig till det övergivna nöjesfältet än?
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig