Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, July 9, 2010

Walk with me through The Abandoned Amusement Park / Följ mig till den Övergivna nöjesparken


I couldn't sleep last night...
Jag kunde inte sova...


Someone took me by the hand and led me to a strange amusement park
Någon tog min hand och ledde mig till ett underligt tivoli


Only the ghosts were riding the carousels
Bara spökena åkte karusell

Photos available in my shop / Fotografierna finns i min butik

These photographs were taken by me in Paris and Venice. To see more from Paris, click here.
Jag tog dessa bilder i Paris och Venedig. För att se mer från Paris, klicka här.

© Maria-Thérèse Andersson 2010
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig