Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, July 12, 2010

A cool summer tip / Ett coolt sommartips


What do you do when it's 83F in the shade? 1) You are surprised and happy since you live in Sweden. 2) You realise that you do not own an ice cube tray. Oh no! What do you do? The answer: Find a lemon or some other fruit. Cut it in small pieces and freeze them! It's quick, good, decorative and good for you! Then sit on your recently prettified balcony and enjoy it all.
Vad gör man när det är 28 grader i skuggan? 1) Blir förvånad och glad eftersom man bor i Sverige. 2) Inser att man inte äger en isbitsgörare. Åh nej! Vad gör man då? Svar: Leta reda på en citron (eller någon annan frukt). Skär i små bitar och frys dem! Det går snabbt, är gott, dekorativt och nyttigt! Sitt därefter på din nyligen tillsötade balkong och njut av det hela.

Tomorrow I'm going on a short trip and I plan to put these ice fruits in a bottle of water and bring it. The above drink is Schweppes lemon soda.
I morgon åker jag på en liten tur och jag kommer då att ha med mig de här isfrukterna i en flaska vatten. Drycken här ovanför är Schweppes citronläsk.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig