Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, July 30, 2010

Cassiopeia and Rex, a few more photos / Några bilder till på Cassiopeia och Rex

I'm sorting through a folder of so much cuteness it's unbelievable.
Jag håller på att gå igenom en mapp med så otroligt mycket söthet.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig