Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Thursday, July 29, 2010

bebeh photo shoot! Bebisfotografering!

Today I had the pleasure of photographing Cassiopeia and Rex, both six months old, and their mom! These are some of the photographs.
Idag hade jag nöjet att fotografera Cassiopeia och Rex, båda sex månader gamla, och deras mamma! Här är några av bilderna.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig