Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, May 30, 2010

Well there was a lemur, a seagull and... / Jo, det var en lemur, en mås och...

Remember how I was supposed to wake up at 7 yesterday and leave for Kramfors Art Days at 8? Well. There was a lemur with glass eyes, a seagull and something about a locker room and then I woke up one and a half hours late! Eeek! Must have switched off the alarm in my sleep. Or something. I hurried. I left. I arrived, surprisingly not too late.
Kommer ni ihåg hur jag skulle vakna kl 7 igår och åka till Kramfors konstdagar vid 8? Jo. Det var något med en lemur med ögon av glas, en fiskmås och ett omklädningsrum och så vaknade jag en och en halv timme för sent! Måste ha stängt av väckarklockan i sömnen. Eller så. Jag skyndade mig. Jag stack iväg. Jag kom fram; underligt nog i tid.

It didn't rain so we mounted the artwork outdoors on a big cage of sorts. I was a bit upset at first that I was supposed to be outside the cage and most of the other exhibitors inside...
Det regnade inte så nu kunde vi hänga upp konsten utomhus på en sorts stor bur. Jag blev lite upprörd över att jag skulle hänga upp mina saker långt bort på utsidan av buren medan de andra utställarna var inuti den...


Friday was more fun for me, but toward the end of the day yesterday there were more visitors and luckily, it didn't rain at all. I started to think more about ways to display my art outdoors and take it a bit further, perhaps create more of a room sometime and not just my own space. We'll see. (Click to enlarge the pictures.)
Fredag var roligare för min del, men mot slutet av dagen igår kom det mer folk och som tur var regnade det inte alls. Jag har börjat fundera på fler sätt att visa upp mina bilder utomhus och ta det ett steg längre, kanske skapa en sorts rum och inte bara en egen plats. Vi får se. (Klicka för att förstora bilderna.)

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig