Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, May 28, 2010

Kramfors Art Days / Kramfors konstdagar

It's raining but I'm getting a table and a wall (I think) indoors, so I'm off to Kramfors! Looks like tomorrow will be sunny so that we can be outdoors, but for now I'm happy to be able to be indoors.
Det regnar men jag ska få ett bord och en vägg (tror jag) inomhus, så nu sticker jag till Kramfors! Ser ut att bli sol i morgon så då kan vi nog vara utomhus, men nu är jag väldigt nöjd att kunna vara inne. Konsumhuset, om jag fattade rätt. Idag kl 12-17, i morgon 10-14.

* Updated: a few photos from today. Uppdaterat: några bilder från idag. *


1. Me. 2. Like Oscar Wilde said, "I never travel without my diary. One should always have something sensational to read in the train." Had he been alive today, I am sure he would be writing in an afiori journal. 3. A sign I drew so that we would get more attention.
1. Jag. 2. Som Oscar Wilde sa: "Jag reser aldrig utan min dagbok. Man ska alltid ha något sensationellt att läsa på tåget." Om han hade levt idag är jag säker på att han skrivit i en dagbok från afiori. 3. En skylt som jag ritade för att vi skulle få mer uppmärksamhet.


See why it's good to bring your own wall? Ser ni varför det är bra att ha med sig en egen vägg?

Photo by Svante Nilsson, president of the Kramfors art society which organises this event. Now I'm super tired and will be getting up at 7 a.m. to return to a - hopefully - sunnier, warmer Kramfors in the morning!
Foto taget av Svante Nilsson, ordförande i Kramfors konstförening som arrangerar konstdagarna. Nu är jag jättetrött och ska kliva upp klockan 7 för att återvända till ett - förhoppningsvis - soligare, varmare Kramfors i morgon bitti!
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig