Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Thursday, May 6, 2010

Spring market: Kramfors vårmarknad 2010, 8-9 maj

Today I have been working like a busy bee... preparing for the spring market this weekend in Kramfors!
Idag har jag varit flitig som ett bi... Jag håller på att förbereda mig inför Kramfors vårmarknad nu i helgen!


The market is open 10 a.m. - 5 p.m. on Saturday and 10 a.m. - 3 p.m. on Sunday. I have made tons of new mixed paper notebooks and printed out photographs and collages...
Marknaden är igång kl. 10-17 på lördag och 10-15 på söndag. Jag har tillverkat mängder av nya anteckningsböcker med blandade blad och gjort fotografier och collage...


There is an airport in Kramfors, so do come visit! :)
Promenera, cykla, åk, lifta, flyg till Kramfors och hälsa på mig där! :)


Should you be interested in any of these books pictured (bad pictures; it's night), please e-mail me at info@afiori.com. I will update my shop next week with new notebooks if I can.
Skulle ni vara intresserade av någon av böckerna på dessa bilder (dåliga bilder; det är natt), maila mig på info@afiori.com. Jag kommer att uppdatera butiken nästa vecka med nya böcker om jag kan.Keep your fingers crossed that there will be many afiori customers in Kramfors!
Håll tummarna att det kommer att vara många afiori-kunder i Kramfors!

-----------------------------
Kramfors vårmarknad
Lördag - söndag, 8-9/5 2010
----------------------------------
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig