Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, May 9, 2010

Market report / Marknadsrapport

(Click on any of these photos to enlarge / Klicka på bilderna för att förstora)

This was my table at Kramfors spring market yesterday. Kramfors was very sunny and quite warm!
Så här såg mitt bord ut på Kramfors vårmarknad igår. Kramfors var väldigt soligt och faktiskt varmt!


So sunny, in fact, I burned my right hand a lot and also my face a little bit! Not good. Aoaoaoao. Note to self: Wear sunscreen, or don't show your things outdoors at all since the wind is disturbing and it smells like different kinds of food.
Så soligt att jag brände högerhanden mycket och ansiktet litegrann! Inte bra, ao ao ao. Kom ihåg: Ha solskydd om du tänker stå ute med dina saker igen eller stå inte ute alls för vinden är väldigt störande och det luktar mat.


Speaking of food; I get hungry every two hours or so. My mum and aunt drove for an hour to give me wonderful snacks!
På tal om mat; jag blir hungrig ungefär varannan timme. Min mamma och moster körde i en timme för att ge mig jättegott fika!


There were some interesting characters in Kramfors, among others a scantily clad gentleman wearing orange overalls!
Det fanns en del intressanta karaktärer i Kramfors, bland annat en lättklädd man i orange overall!


Kramfors musik sold guitars and played very well. Look at this pretty guitar! (I can't find your website; please leave the link in comments if you read this).
Kramfors musik sålde gitarrer och spelade vackert. Titta på den fina gitarren! (Jag hittar inte er hemsida; lämna en länk i kommentarerna om ni läser det här.)


Oh and I went to a really good concert the night before at the Härnösand Theatre. Opera music etc, an excellent orchestra and Anders Olsson as the host.
Jo, och jag var på en riktigt bra konsert på Härnösands teater kvällen innan. Opera med mera, en utmärkt orkester och Anders Olsson som programledare.


I just slept for 11,5 hours straight and shall now proceed to put aloe on my hand. This market was not for me. I will return to Kramfors toward the end of the month to join an art exhibition.
Jag har precis sovit 11,5 timme i sträck och skall nu applicera aloe på min hand. Den här marknaden var inget för mig. Jag kommer tillbaka till Kramfors i slutet av månaden för att medverka vid Kramfors konstdagar.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig