Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Saturday, April 24, 2010

Today / Idag

A little bit of this... Lite sånt här...
...and a bit of this ...och lite sånt här


How about you? Och själv då?
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig