Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Saturday, April 24, 2010

Something sweet and light / Något sött och lätt

Tea party photograph, new in shop. Tékalasfotografi, nytt i butiken.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig