Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Saturday, April 24, 2010

Something sweet and light / Något sött och lätt

Tea party photograph, new in shop. Tékalasfotografi, nytt i butiken.

Share:

1 comment

LadyFi said...

Lovely soft colours - and what an adorable tea set!

© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig