Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, April 19, 2010

Naked logic / Naken logik


I went to celebrate a friend's birthday yesterday and her three-year-old was walking around naked. I asked: "How come you're not wearing any clothes?" She glared at me and said: "Because I'm naked."
Jag gick hem till en kompis som fyllde år igår och hennes treåring gick omkring naken. Jag frågade: "Varför har du inga kläder på dig?" Hon blängde på mig och svarade: "För att jag är naken."

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig