Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, April 5, 2010

The first one / Den första
We saw the first butterfly yesterday and my sister held it. I'm normally really happy to finally see a butterfly but this year emotions were mixed because our part of the world still looks like this, not a flower in sight...
Vi såg första fjärilen igår och min syster höll i den. Jag brukar bli jätteglad i vanliga fall när den första fjärilen äntligen kommer men i år var det blandade känslor eftersom världen runtomkring fortfarande ser ut så här, inte en blomma i sikte......and you still have to feed all the little ones
...och man fortfarande måste mata alla små


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig