Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, April 9, 2010

The #1 fashion blogger. Like, completely different! / Bästa modebloggaren. Typ helt annorlunda!

Did you know I'm the number one fashion blogger? Didn't think so since I'm not but I shall now make up for lost time.
Visste ni att jag är den främsta modebloggaren? Trodde inte det - eftersom jag inte är det - men nu tänker jag ta igen det jag missat.What to do if you forget all your clothes when you celebrate Easter 4 days in a different location.
Vad man gör om man glömmer alla kläder hemma när man ska fira påsk 4 dagar på annan ort.


I was wearing clothes, and I did find these at the bottom of my bag:
Jag hade kläder på mig och jag hittade dessa på botten av min väska:


First combinations. What I wore when I arrived. Then - tights instead of trousers and also a hair flower. I look, like, completely different!
Första kombinationerna. Det jag hade på mig när jag kom och därefter strumpbyxor i stället för byxor och dessutom en hårblomma. Jag ser, typ, helt annorlunda ut!


Then I kept my coat closed and wore a sparkly hair pin. When I removed it, I looked, like, completely different!
Sedan hade jag kappan stängd och ett glittrigt hårspänne. När jag tog loss det såg jag, typ, helt annorlunda ut!


I did laundry overnight. Day 3 I was back to wearing the hair flower. Completely different outfit!
Jag tvättade när det var natt. Dag 3 hade jag hårblomma igen. Ännu en helt annorlunda outfit!


I also briefly put the green ribbon in my hair. I don't think anyone even recognized me. Completely different!
Jag hade också grönt hårband ett tag. Jag tror knappt någon kände igen mig då. Helt annorlunda!


On the fourth day, I was beginning to despair. I normally dress according to whatever I feel like every day so this was beginning to seem monotonous. I found the solution, though. Accessories and make-up!
Fjärde dagen höll jag på att bli lätt desperat. I vanliga fall klär jag mig som jag känner, olika varje dag så det började bli monotont. Då kom jag på lösningen. Accessoarer och smink!


I borrowed a couple of bunny ears - and a bunny - and tied my hair back. Ever seen a rabbit with long hair? Didn't think so. Then I found a nice scarf which my mum has some disco stories about and with a little bit of make-up I looked, like, completely different!

So, is this how fashion bloggers do it? Will I now receive tons of gifts in the mail? Gucci & company; I don't wear leather but feel free to send me other presents. Perhaps out of pity?

Jag lånade ett par kaninöron - och en kanin - och satte upp håret. Någonsin sett en kanin med långt hår? Tänkte inte det. Sedan hittade jag en fin halsduk som mamma har discominnen med och kombinerat med lite smink såg jag, typ, helt annorlunda ut!

Så, är det så här modebloggandet går till? Kommer jag att få massa presenter med posten nu? Gucci mfl, jag använder inte skinn men skicka gärna andra presenter. Kanske för att det är synd om mig?


I did bring three camera lenses. Next time I'll be sure to also pack my clothes.
Jag hade tre objektiv med mig. Nästa gång ska jag komma ihåg att packa kläder också.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6923394.ab

photos by Louise Andersson & Ulla Edström
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig